web site title

Kirjaudu

Kirjaudu sisään

Käyttäjätunnus *
Salasana *
Muista minut

Paikka juuri sinua varten

seurakuntakuva

 

Seurakunta

Seurakunta on uskonyhteisö, niiden uskovien yhteys, jotka henkilökohtaisesti ja omasta halustaan tahtovat kuulua siihen.

Paikallisseurakunta on kuitenkin paljon enemmän kuin samalla tavalla uskovien tai ajattelevien yhteisö. Se on Kristuksen seurakunta, joka perustuu sovitukseen ja lunastukseen. Se on osa tässä maailmassa olevaa Kristuksen seurakuntaa, Kristuksen ruumista. Kuitenkin seurakunta on todellinen ja näkyvä uskonyhteisö. Seurakunnassa yksityisyys, henkilökohtainen usko, ja yhteisyys, uskonyhteisön yhtenäisyys kohtaavat toisensa. Tästä kohtaamisesta kasvaa pyhien yhteys. Tämä yhteys (koinoonia) ei koske vain aineetonta hengellistä elämää, vaan se kattaa kaikki elämän alueet.

Seurakuntamme tilaisuudet ovat avoimia kaikille, olit sitten uskossa, askossa tai iskussa.

 

Kaste

Opettamamme vapaakirkollisen kastekäsityksen mukaan kristillinen kaste toimitetaan uskoville veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kasteessa ihminen tunnustautuu Kristuksen seuraajaksi. Ihmisen usko ei ole kasteen peruste, vaikka kaste suoritetaankin vain uskoville. Kaste perustuu Kristuksen sovitustyöhön, jonka lähtökohtana on Jumalan armo ja rakkaus. Ilman ihmisen henkilökohtaista uskoa ei kasteella katsota olevan merkitystä eikä se pelkkänä suorituksena voi pelastaa ihmistä.

Kaste ei myöskään ole seurakunnan jäsenyyden ”hinta”, vaan jokainen jäsenyyhakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään, että hän on täyttänyt 15 vuotta, on uudestisyntynyt kristitty ja tahtoo toteuttaa Vapaakirkon periaatteita.

 

Ehtoollinen

Ehtoollinen on ylösnousseen Kristuksen läsnäolon juhla ja siksi kysymys ei ole vain ihmisten ylläpitämästä muiston vaalimisesta, vaan elävästä tapahtumasta, jossa uskova kohtaa Vapahtajansa.

Ehtoollista ei käsitetä armon välikappaleeksi, vaan armon julistajaksi ja vahvistajaksi. Ehtoollinen ei myöskään välitä syntien anteeksiantamusta ellei uskova ole sydämessään valmis sitä vastaanottamaan.

Vapaakirkollisen opin mukaisesti, seurakuntamme avaa ehtoollisen myös muille kuin seurakuntamme kuuluville: kaikille, jotka uskovat ja ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Uskovan kelvollisuus ehtoolliselle ei perustu hengelliseen tasoon, vaan vilpittömään mieleen olla Kristuksen seuraaja. Ehtoollinen on uskovien yhteysateria, jossa kaikki samanarvoisina ottavat vastaan Herran palvelun ja tulevat osallisiksi hänestä.

Lähde: Suomen Vapaakirkon kotisivut - Oppi