Lähteen perusarvot

Perusarvomme ovat Jumlan Sana eli Raamattu, rukous ja ylistys.

1) Raamattu:

Me uskomme, että Raamattu (Vanha ja Uusi testamentti) on Pyhän Hengen johtamien ihmisten kirjoittama. Raamattu on ainoa uskomme ohje ja sen kautta kaikki oppi ja elämä seurakunnassa on hyväksyttävä tai hyljättävä.

1 Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme, 2 sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sanan palvelijoita. 3 Siksi olen minäkin, tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti, päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilos, 4 jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu.
Luuk. 1:1-4

Raamattu on Omistajan Käsikirja meitä varten. Se selittää, miksi me elämme, miten elämä toimii, mitä tulee välttää ja mitä odottaa. Se seilittää senkin, mihin mikään "tee se itse" -opas tai filosfian oppikirja ei kykene.

2) Rukous

Rukouksella on merkittävä rooli elämässämme (yksilöinen ja yhteisönä). Jeesus sanoi:

12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo. 13 Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen.” Joh. 14:12-14

Me siis uskomme, että rukous on avain asemassa päivittäisessä suhteessamme Jumalaan. Hän haluaa olla mukana kaikissa toimissamme, jokaisessa keskustelussamme, jokaisessa ongelmasssame ja jopa jokaisessa ajatuksessamme. Voimme käydä Jumlan kanssa jatkuaa, päättymätöntä kekskustelua koko päivän ja puhua Hänen kanssaan siitä, mitä sitten teemekin tai ajattelemme juuri sillä hetkellä.

3) Palvonta ja ylistys

Aivan ensimmäiseksi on tehtävä yksi asia selväksi. Palvonta ja ylistys on paljon enemmän kuin musiikkia. Monien mielestä palvonta ja ylistys ovat musiikin synonymejä. Raamattu sanoo:

1 Ylistäkää Herraa , kaikki kansat, ylistäkää häntä, kaikki kansakunnat! 2 Sillä hänen armonsa on voimallinen meitä kohtaan ja Herran uskollisuus pysyy ikuisesti. Halleluja! Ps. 117

Kaikki Lähteen kokouksien muodot ovat palvontaa ja ylistystä: rukoileminen, Raamatun lukeminen, laulu, synnintunnustus, hiljaisuus, saarnan kuunteleminen, uhrilahja, kaste ja ehtoollinen.

Silti palvonta ja ylistys ei ole vain seurakunnan kokoontumista. Jokainen toimemme voi muuttua palvonnaksi ja ylistykseksi, kun teemme sen Jumalan ylistykseksi, kirkkaudeksi ja iloksi. Raamattu sanoo:

31 Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 1. Kor. 10:31

Martti Luther on sanonut, “Navettapiikakin voi lypsää lehmiä Jumalan kunnaksi.”

Tässä on palvonta- ja ylistyskeskeisen elämäntvan salaisuus; teemme kaiken niin kuin tekisimme sen Jeesukselle. The Message (eng. Elävä Uutinen) sanoo:

“Tarttukaa siis jokapäiväiseen, arkiseen elmäämme -- nukkumisineen, syömisineen, työmatkoineen, kaikkineen -- ja laskekaa se Jumalan eteen uhrinanne."
Room 12:1

Työstä tulee palvontaa ja ylistystä, kun omistamme sen Jumalalle ja teemme sen tietoisina Hänen läsnäolostaan.